Category: Baertsoen et buysse

De verwantschappen van Georges Buysse zijn merkwaardig. Langs vaderszijde was hij een neef van de letterkundige Cyriel Buysse en langs moederszijde was hij verwant met de Duitse romantische dichter Wilhelm Hauff. Er was ook een nauwe familieband met de gezusters Rosalie en Virginie Loveling, beide letterkundigen, en met prof. Julius Mac Leod. Om zich te bekwamen liep hij stage bij katoenspinnerijen in Duitsland en Engeland. Toen zijn vader ziek werd nam Georges de leiding van het ouderlijk bedrijf over.

Na zijn huwelijk kreeg hij de leiding definitief toevertrouwd. Hij volgde lessen bij de Gentse schilder Louis Tytgadt en bezocht ook veel musea. Emile Claus, die tot zijn vriendenkring behoorde, gaf hem als vriend ook heel wat praktische vaardigheden mee. Het eenvoudige maar schitterende spel van horizontale en verticale lijnen in de compositie bewijst bovendien dat hij niet alleen een opmerkelijk colorist is maar tegelijkertijd een scherpe blik heeft op de realiteit. Aanvankelijk nam Buysse niet deel aan tentoonstellingen.

Hij zou pas in naar buiten treden als kunstschilder, daartoe aangezet door zijn vrienden als o. Emile Claus. Van af leed hij aan een ziekte waarvoor nooit een duidelijke diagnose werd gesteld. Hij bezocht de buurt van Nice waar hij in Saint-Jean-Cap-Ferrat, Villefranche heel wat zonovergoten pastels schilderde. Hij had er een uitzicht op het Kanaal Gent-Terneuzen. Dat kanaal en de scheepvaart erop —en dit in alle jaargetijden en klimatologische omstandigheden- zou dan een allesoverheersende rol gaan spelen in zijn oeuvre.

Na kwam door ziekte nog amper tot schilderen. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog week hij uit naar Engeland, al was hij toen reeds ernstig ziek. Hij keerde echter al spoedig terug via Nederland en overleed in te Gent. Zijn vroegste werk was realistisch tot pre-impressionistisch van stijl en hoofdzakelijk somber van coloriet.Dewaele, J. Burgerhuis palend aan het grotendeels verdwenen textielbedrijf, de spinnerij A. Baertsoen en Buysse waarvan de summiere overgebleven bedrijfsgebouwen heden bezet zijn door een transportbedrijf.

Opgericht circa aan de Dendermondsesteenweg breidde de spinnerij stelselmatig uit tot aan de ringspoorlijn. De voornaamste en oudste gebouwen werden gesloopt, het uitgestrekt braakliggend perceel getuigt nog van de omvang van het bedrijf. Wat nog overblijft dateert uit het laatste decennium van de 19de eeuw of uit de 20ste eeuw.

Neoclassicistisch getinte bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met door kordons aangegeven horizontale geledingen. Verhoogde begane grond met imitatiebanden. Rechthoekige muuropeningen, op benedenverdieping met diamantkopsluitsteen, bovenvensters in geprofileerde omlijstingen, verrijkt met versierde schelpvormige sluitsteen op de tweede verdieping.

Eenvoudig aflijnend hoofdgestel met getande kroonlijst op klossen. Links voormalige toegang tot de burelen, het magazijn, de paardestallen en remise achter het aangrenzende huis van de onderdirecteur nummer en van de directeur nummer van de spinnerij Baertsoen en Buysse, volgens archiefstukken alles daterend van en naar ontwerp van architect J.

Witbepleisterde poortgevel met arduinen plint, eindigend op driehoekige toog. Steekboogvormige poort onder lage spiegel en paneel met oren. Naast de muurankers met initialen B van het bedrijf, valt aan de buitengevels enkel de rondboogvormige spaarvelden op, in de middelste van de drie zijpuntgevels aan beide kanten met ruim rondbooglicht. Binnen leidt een dubbele houten bordestrap met balusterleuningen naar de bovenverdieping: driebeukige ruimte met liggende rechthoekige bovenlichten, onderverdeeld door twee rijen houten pijlers, steunpunten van de zichtbare houten moerbalken, de middelste met schoren.

Links aansluitende werkhallen onder raekemdaken op ijzeren I-balken geschraagd door gietijzeren zuilen met vleugelmoerkapitelen, volgens kadastergegevens daterend van omstreeks Aangrenzende open werkplaatsen onder schilddak van glas en ijzer geschraagd door Polonceauspanten.

Nummer Voormalig huis van de onderdirecteur van de spinnerij Baertsoen en Buysse, van Gelijkaardige gevel als nummer doch in spiegelbeeld en huis met iets groter volume. Voormalig huis van de directeur van de spinnerij Baertsoen en Buysse, van Burgerhuis van hetzelfde type als nummer doch met een groter volume. Vensteromliistingen met oren en geen doorgetrokken onderdorpels.

Oorspronkelijk centrale rechth. Kroonlijst enkel op klossen en centrale dakkapel. Is deel van Dendermondsesteenweg. Contact Over ons. Afbeelding x Meer informatie over dit beeld in de beeldbank.

Juridische gevolgen is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis Deze vaststelling is geldig sinds Typologie: burgerhuizendirecteurswoningenfabrieksschoorstenenopslagplaatsenpoorten bijgebouwenspinnerijenwerkplaatsen Stijl: neoclassicisme Datering: derde kwart 19de eeuwvierde kwart 19de eeuw Dewaele, J.

Beschrijving Burgerhuis palend aan het grotendeels verdwenen textielbedrijf, de spinnerij A.Correctie: enkele buurtbewoners kweken er groenten in bakken. Veel later kwam er de textielfabriek Baertsoen-Buysse. Daarna: het metaalverwerkend bedrijf Malmar. Er is vandaag nog helemaal niets te merken van het veelbesproken cohousing project dat op stapel staat in de oude gebouwen van de fabriek Malmar. Het ene deel van de fabriek staat op instorten en is derhalve niet toegankelijk voor het publiek en het andere schier zo slooprijpe deel is ingenomen door buurtbewoners die er een moestuin inrichtten.

Over drie jaar zouden hier echter een kleine 60 gezinnen onderdak moeten vinden in het cohousing project van de Malmarsite.

In samenspraak met alle partijen ontwikkelt de stad via sogent een masterplan. Er zouden al koopopties getekend zijn. In het niet toegankelijke gedeelte van het oude fabrieksgebouw — omwille van het instortingsgevaar — zijn heel wat prachtige graffititekeningen te vinden van de beroemde Gentse artiest Roa. De stad wil de graffiti zo veel mogelijk behouden en integreren in het project. Eerder — allicht voorafgaand aan het toegangsverbod — maakte een fotograaf een prachtige reportage over de talrijke muurschilderingen.

Ze zijn te bewonderen op de website van hullabaloo. In afwachting van de start van het cohousing project stelt de stad het terrein ter beschikking van de buurtbewoners, die er een moestuin hebben aangelegd. Terug naar hoofdpagina. Malmar werd opgericht in Het bedrijf was oorspronkelijk een kopergieterij. Daaronder werd toen de exploitatie van trams en bussen verstaan. Met het oog op sociale woningbouw kocht De Gentse Maatschappij voor Huisvesting in en terreinen aan de andere zijde, richting Forelstraat.

Lees op deze blog: Familie de Hemptinne. In werd een overgebleven deel van de textielfabriek gesloopt. Sommigen herinneren zich nog de metershoge reclameborden bij de bocht in de Dendermondsesteenweg die het braakliggende terrein maskeerden.

Malmar wou er de bouw van een verfafdeling ten dienste van Volvo Trucks starten.

baertsoen et buysse

Malmar verhuisde in naar de kanaalzone, meer in het bijzonder: naar de Eddastraat in Desteldonk. In kocht de stad de terreinen en het gebouw. Het oude fabrieksgebouw blijft sinds het vertrek van Malmar in tot op heden — 20 jaar — leeg staan. In kwam er een Ruimtelijk Structuurplan. Meer over juridische en bestuurlijke aspecten. Mede-eigenaar van de katoenfabriek Augustin Buysse Nevele, Gent, — was de nonkel van schrijver Cyriel Buysse — zoon van zijn broer Louis Buysse, eigenaar van een chicoreifabriek in Nevele.

Voor de petite histoire : de zoon van de medevennoot, Leon-Georges Buysse, en de dochter van de medevennoot, Marthe Baertsoen, traden aan het eind van de 19e eeuw met elkaar in het huwelijk. De zoon was kunstschildernet zoals zijn schoonbroer Albert Baertsoen.

In de nabijheid van de fabriek bevonden zich beluiken.

baertsoen et buysse

Lees in het Archief van deze blog: Beluiken, stegen en de volksmens anno Tot in de tweede helft van de 19e eeuw werd in het gebied voornamelijk aan kleinschalige landbouw gedaan.

Heernislaan — spoorlijn Het gebied ging dan geleidelijk verstedelijken. De naam Heernis — in de Heernislaan aan de overkant van de spoorlijn — verwijst nog naar het rurale. Op die heide-weiden graasde vee.Waar zou ik nog kunnen zoeken? Hallo ik heb een vraagje weet er iemand of er online akte te vinden zijn van Sint Martiuskerk Gent of onder welke kerk ik kan zoeken op arch.

Wie stuurt me scans bidprentjes met vermelding van Spaanse griep? Geen grap! Hij verzamelt die om Spaanse Griep historisch gezicht te geven. Hier kunnen genealogen welke op zoek zijn naar rouwprentjes of rouwberichten in verband met hun stamboom misschien hun ding vinden. Alle verdere info zie flyer. Ayuda sobre accesibilidad. Anne Dewaegenaere 8 de abril a las De doopakten van tot ontbreken van Ekkergem. Wendy Dupont 1 de abril a las Hallo, ik zit een beetje vast in mijn stamboom.

Misschien kan iemand van jullie mij helpen? Gilberte zou gehuwd zijn met mijnheer Maagdelijns? Dit zijn de enigste gegevens die ik momenteel heb. Ik ben op zoek naar kinderen, kleinkinderen van Gilberte Van Wynsberghe. Zou iemand mij hiermee kunnen helpen aub? Alle info is welkom, waarvoor hartelijke dank!! Marleen Berneel 28 de marzo a las Aline Huysman 20 de marzo a las Ik heb veel bidprentjes die weg mogen Felix Waldack 27 de marzo a las Hopelijk kunnen we van deze groep net zo'n succes maken als die voor het Duitse taalgebied.

Doen jullie ook weer mee? Genealogisch onderzoek in het Franse taalgebied. Felix Waldack 31 de enero. Centrum Albert Maertens, Kramersplein 23 te Gent. Lezing "De gebroeders van Eyck, hun sociale omgeving, en hun opdrachtgevers: ambachtslieden, burgerij, geestelijken en adel". Net zoals pakweg New York in onze tijd was Brugge tijdens de vijftiende eeuw 'the place to be' voor creatief, ondernemend en innoverend talent.

Niet enkel Jan van Eyck en Hans Memling kwamen in de stad wonen, ook de literatuur en polyfone muziek ontwikkelde er zich.This was not an industry supported study.

Georges Buysse

Buysse has served as a paid consultant on scientific advisory boards for the following companies: Esai, Merck, Philips Respironics, Purdue Pharma, and General Sleep Corporation. Buysse has also spoken at single-sponsored educational meetings for Servier. He has also spoken at a single-sponsored lecture for Astellas. There is no off-label or investigational use of drugs. Daniel J. Does It Matter? Good sleep is essential to good health.

Yet for most of its history, sleep medicine has focused on the definition, identification, and treatment of sleep problems. Sleep health is a term that is infrequently used and even less frequently defined.

It is time for us to change this. Indeed, pressures in the research, clinical, and regulatory environments require that we do so. The health of populations is increasingly defined by positive attributes such as wellness, performance, and adaptation, and not merely by the absence of disease. Sleep health can be defined in such terms. Empirical data demonstrate several dimensions of sleep that are related to health outcomes, and that can be measured with self-report and objective methods.

One suggested definition of sleep health and a description of self-report items for measuring it are provided as examples. The concept of sleep health synergizes with other health care agendas, such as empowering individuals and communities, improving population health, and reducing health care costs. Promoting sleep health also offers the field of sleep medicine new research and clinical opportunities. In this sense, defining sleep health is vital not only to the health of populations and individuals, but also to the health of sleep medicine itself.

baertsoen et buysse

Can we define sleep health? Can we measure it?

baertsoen et buysse

Does it matter if we do? Isn't sleep health just the opposite of sleep problems or sleep deficiency? For most of its brief history, sleep medicine has defined itself in terms of sleep disorders and, more recently, sleep deficiency. But sleep medicine now finds itself embattled.

Reductions in federal research funding threaten the pipeline of basic and clinical investigation. Simultaneously, reductions in reimbursement for laboratory-based polysomnography PSG threaten the financial viability of sleep medicine centers. The Patient Protection and Affordable Care Act ACA calls for large-scale re-engineering of medical care, and the role of sleep medicine in the patient-centered medical home and accountable care organizations remains uncertain.

In this time of unprecedented challenge, how will sleep medicine demonstrate its relevance—indeed, its central position—in scientific and health care debates? Although we need multiple approaches, defining sleep health and promoting it as a crucial component of population health are important steps. Sleep health provides a positive frame of reference for sleep to patients, providers, and health care administrators.

Albert BAERTSOEN (1866-1922)

Although it is important to identify and treat disorders and deficits, sleep health is not simply their absence. Rather, sleep health indicates how well an individual or population is doing. By emphasizing the positive role of sleep in overall health, sleep health contrasts with the usual media and scientific attention on the negative role of sleep problems.

The concept of sleep health can serve an important educational function. It provides concrete targets for health promotion and prevention activities.To browse Academia.

Skip to main content. Log In Sign Up. Buysse Vanhulle QV ecrtiure reflexive et developpement. Alexandre A J Buysse. Sabine Vanhulle.

Questions Vives Vol. Which mediations internalized by the students influence this process? In order to answer these questions we consider professional development as resulting from mediations, regulations and reflexivity.

These analyses take into account traces of professional knowledge building, of systems of regulations, of levels of reflexivity and of mediations. Ces processus intellectuels sont volontaires et conscients. Nous distinguons ainsi voir fig.

ENTREPRENEUR – Fabriek wacht op cohousing

Bibliographie Bronckart, J. Pour un interactionnisme socio-discursif. Brossard, M. Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion. Buysse, A. Mottier Lopez, Y. Dizerens, G. Marcoux, G. Martineau, S. Maubant et S. Martineau Ed. Ottawa : Presses universitaires d'Ottawa. Maubant Ed. Caglar, H. Paris: l'Harmattan. Cifali, M.

Paris: PUF. Friedrich, J. Friedrich Ed. Bruxelles : De Boeck, Habermas, J. Paris : Fayard.Recommend Documents. De andere adviseur - MoneyView. De lange baan en andere verhalen - Bloggen. Biografie Cyriel Buysse - Davidsfonds. Remise door pat en andere trucjes. Andere namen - Multiplaat Werkendam.

Kijken met Cyriel Buysse - Kortrijk. Slimme en gevoelige bomen en andere planten. BEH andere der Ordnung gesamt. While Parsons coined the term 'interpenetration' for the rela. Das etwas andere Horoskop - Stderr. Enkele ervaringen met andere toetsvormen.

On symplectomorphism groups of some Milnor fibres - Ailsa Keating

Cardsharing und andere Weisheiten. Met andere borden: geen cursus, geen examen en. Wij en andere buitenaardse wezens zullen ons We begrijpen jullie onrust i. Eine andere Form der Ungleichheit Xenobiologie: Andere Lebensformen sind machbar - Markus Schmidt.

Kogels in de kerk en andere beschouwingen over kerk muziek J Persbericht Matinee Kijken met Cyriel Buysse 27 februari Matinee Kijken met Cyriel Buysse. Gefascineerd door Cyriel Buysse ging fotografe Tania Desmet op pad. Hoofdstuk 9 GEA in relatie tot andere stuurinstrumenten. Hierop verder gaand spreekt Peggy Achtergrond Het gebruik van een katrol wordt besproken en uitgeprobeerd: Hoe loopt het touw, waar moet je het touw vastmaken en welke kracht heb je nodig om te hijsen?

Download PDF. Anders dan De Clercq3 komt Buysse voort uit een tweetalige, liberale bourgeoisfamilie. Cyriels vader Louis Buysse startte in Nevele een ameldonkfabriek6 die al vlug omgeschakeld werd tot een succesvolle cichoreibranderij.

De bedoeling was dat Cyriel het bedrijf zou overnemen wat veel spanning tussen vader en zoon genereerde en ermee voor zorgt dat Buysse zijn eigen stand, de burgerij, zal haten, hoewel hij de voordelen evenwel niet laat liggen. Deze spanningen zorgen ook mee voor het hoofdthema in tal van Buysses romans nl. Hij gelooft als liberaal8 wel in de mogelijkheid tot verbetering van het lot van de laagste standen maar hij is geen revolutionair: de standenverdeling is een soort natuurrecht dat er altijd is geweest.

Bovendien kunnen alle lagen van de bevolking door het noodlot9 getroffen worden. Van Parys schetst uitstekend de maatschappij van het laatste kwart van de 19de eeuw o.

Masereel was ook een zeer ver familielid van Cyriel Buysse en waarschijnlijk oud-leerling van De Clercq in het Gentse atheneum in het schooljaar Specialiteit was garen van Russisch vlas, grijs of geel. In dergelijke fabrieken bevonden zich ook de zgn.

Deze vlasgaleien werden beschouwd als een ware hel. Omdat het spinnen een vochtige hete atmosfeer vereiste de draad moest door een warm bad getrokken worden stonden de spinsters in dichte waterdampen met niet zelden temperaturen van rond de 40 graden. De stoom zette zich af op haren, kledij en huid van handen en voeten waar het de zgn.

In de winter vroren de doorweekte lompen aan de ledematen van de meisjes.


thoughts on “Baertsoen et buysse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *